Çevre ve İSG Politikamız

ELAS DİKEY TAŞIMA SİSTEMLERİ yönetiminin bütün süreçlerinde çevre duyarlılığı ve çalışanların sağlık ve emniyeti temel öncelik oluşturmaktadır. Bu yöndeki hedeflerimiz çevre ve insan sağlığına zarar gelmemesi adına gerekli tedbirleri alarak çevre ve sağlık / güvenlik sistemimizi sürekli gelişimini sağlamaktır.
Bu hedeflere ulaşmak için aşağıdaki gereklilikleri gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz,

  • Çevre ve İnsan sağlığına gelebilecek tehlikeleri daima önceden belirleyip önemleri almak,
  • Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak,
  • Faaliyetlerimizin insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek,
  • Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz dahil tüm personelimiz sağlık ve çevrenin korunması konularında bilinçlendirmek, gerekli görüldüğünde ilgili eğitimin verilmesini sağlamak,
  • Çevre ve İş güvenliği ile ilgili ülkemizdeki yasal mevzuata ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak,
  • Gerçekleşen kaza ve olayların tekrarlanmasını önlemek adına sürekli iyileştirme yapmak,
  • Politikamızı sürekli ilgili taraflar için ulaşılabilir kılmak.

Yorumlara kapalıdır